Ανακούφιση

«οι μεγάλες συμφωνίες συνάπτονται στα συνέδρια και στις τουαλέτες, οι μεγαλύτερες στις τουαλέτες των συνεδριακών χώρων. Metal up your ass» (Μέττερνιχ)

Advertisements